VYMA, spol. s r.o.

VYMA, spol. s r.o.

Říčanova 620/3
169 00 Praha-Břevnov
IČ: 61457353
DIČ: CZ61457353

Informace o kanceláři VYMA, spol. s r.o.

Společnost Vyma, s.r.o. vznikla v roce 1992. Již před tímto datem pracovníci firmy podnikali v oboru ekonomického a účetního poradenství, jako fyzické osoby. Obě jednatelky společnosti jsou auditorky s dlouholetou zku‘eností a množstvím spokojených zákazníků.

 

Statutární audit ziskových i neziskových organizací

Jedná se o zákonný audit v souladu s ustanoveními §20 zákona 563/1991 Sb. O účetnictví ve znění v‘ech změn a dodatků.

Řádnou i mimořádnou účetní závěrku jsou povinni mít ověřenu auditorem účetní jednotky, pokud za uplynulý rok dosáhly následujících ukazatelů:

 • přesáhly obrat 80 mil. Kč
 • brutto aktiva jsou větší než 40 mil. Kč
 • průměrný přepočtený počet zaměstnanců je větší než 50

Pro akciové společnosti stačí dosáhnout jediného z ukazatelů, pro společnosti s ručením omezeným a podnikající fyzické osoby dvou ukazatelů.

 

Ověřování čerpání prostředků z fondů Evropské unie

 • ověřujeme projekty od roku 2000, zejména projekty 6.RP, 7.RP
 • ověřujeme prostředky ESF v rámci finanční podpory všech operačních programů
 • v této oblasti úzce spolupracujeme s Technologickým centrem AV ČR a se Společností Interexpert Bohemia, spol. s r.o.

 

Forenzní audity

Zvláštní typ auditu zaměřený proti hospodářské kriminalitě, který poskytuje výraznou podporu orgánům činným v trestním řízení. Forenzní služby dnes nabízejí především externí auditorské firmy, a to formou např. následujících postupů:

 • šetření ze zpronevěry, včetně zjištění zmizelých finančních obnosů, určení individuálních viníků a stanovení opatření nutných k prevenci opakování takového podvodu
 • nalezení a znovuzískání majetku, který byl zpronevěřen v důsledku podvodu nebo jiné činnosti (možnost mezinárodní spolupráce)
 • zkoumání původu, minulosti, finančních aktivit, obchodních kontaktů apod. u jednotlivých osob.

Forenzní auditoři se zaměřují obvykle na tyto činnosti:

 • zjišťování a shromažďování veškerých nezbytných informací od klienta a odjinud
 • uspořádání, kontrola a analýza veškeré nezbytné dokumentace
 • vyčíslení částek spojených se zkoumaným případem
 • vypracování jasné a přehledné zprávy s uvedením výsledků a příslušným vysvětlením

 

Analyzujeme rozsah škod způsobených zpronevěrou, nebo neoprávněnou manipulací s majetkem a dále provádíme:

 • zjištění výše zmizelých finančních obnosů
 • stanovení opatření nutných k prevenci
 • zjišťování a shromažďování nezbytných informací
 • kontrolu a analýzu veškeré související dokumentace
 • vypracování závěrečné zprávy s uvedením výsledků šetření

 

Více informací naleznete ZDE

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ing. Blanka Machová

kontaktní telefon: +420 603 727 449

Cena za služby VYMA, spol. s r.o.

Orientační ceník naleznete na našich internetových stránkách: www.Vyma.cz

Kde nás najdete?